Kviteseidvegen 1657 A
3853 Vrådal – Telemark
Tlf: 35 05 35 00
Epost: post@jbbilservice.no

Vrakpant

Vraking av kjøretøy

  • Vi tar imot alle biler opp til 3500kg – Vrakpanten er Kr. 3000,-
  • Vi låner ut bilfrakter gratis dersom du leverer vrak til oss.
  • Vi kan ordne med henting av vrak, dersom du ikke har mulighet til å levere selv.

Levering av vrakbil

  • Eier av bilen trenger ikke være den som leverer bilen.
  • Den som leverer bilen skriver under på at bilen rettmessig skal vrakes og står dermed ansvarlig for vrakingen.
  • Den som leverer bilen må medbringe gyldig legitimasjon.
  • Tollregionen krever fullt personnummer for den som skal ha utbetalt vrakpant.
  • Skilt eller kvittering på av skilting må medfølge bilen ved vraking. Vi kan være behjelpelige med å levere skiltene til trafikkstasjonen.
  • Det skal ikke være søppel i bilen.
  • Vi tar fritt imot dekk på felg.

Vrakpantordningen:

§ 10 Vrakpant

Vrakpant utbetales for kasserte kjøretøy som ble registrert (på skiltet) etter 1. januar 1977 eller ble registrert (på skiltet) tidligere og som fortsatt var registrert 1. januar 1977.
Minstekrav til et panteberettiget vrak er at bilen innleveres til et godkjent behandlingsanlegg med hel, og ikke oppdelt ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understells nummeret er preget.

Kommentar til § 10 Vrakpant

Krav til et panteberettiget kjøretøy innebærer i praksis at alle deler som kan skrus av kan være fjernet samt at skjermer som er sveiset fast kan skjæres vekk. For øvrig er skjæring ikke tillatt før innlevering til godkjent behandlingsanlegg. I tillegg kan bileier fjerne og ta med seg hjulene umiddelbart etter at bilen er levert på oppsamlingsplassen.

§ 11 Utbetalingsmyndighet

Utbetaling av pant for kasserte kjøretøy som blir levert til behandlingsanlegg som er godkjent av forurensningsmyndigheten til å skrive ut vrakmelding, foretas av Tollregion Midt-Norge


IMG_4135.JPG